COVID-19 : Downloaden onze gezondheidsprotocol
Menu

Algemene voorwaarden Gaussignac

 1. Toepasselijke bepalingen en aanvaarding van de algemene voorwaarden

  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen voor verblijven en maaltijden.

  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de klant geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en al hun clausules uiterlijk bij het betalen van de aanbetaling of bij het in bezit nemen van de kamer te hebben aanvaard.

  De eigenaar verklaart dat het gehuurde voldoet aan Boek III van de Waalse Toerisme Code met betrekking tot brandnormen voor lokale toeristische accommodatie.

 2. Vorming van het contract en betaling van de prijs

  In het geval van een reservering per e-mail, wordt de reservering van kracht en wordt het een contract zodra de klant de eigenaar een aanbetaling heeft gedaan van 30% van het bedrag van de prijs van het verblijf of een forfaitair bedrag vermeld in de e-mail die door de eigenaar is verzonden. Het bedrag van de aanbetaling moet aan de eigenaar worden betaald vóór de in de e-mail vermelde datum, op straffe van contractbreuk door de eigenaar.
  In het geval van online boeken, wordt de inning van de aanbetaling beheerd door de Regional Marketing Tool (ORC).

  De betaalde aanbetaling blijft bij annulering of no show bij de eigenaar.

  Het in bezit nemen van de kamer vormt ook een contract.

  De prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief eventuele toeslagen.

  Het saldo van het verblijf dient bij vertrek te worden betaald. Verbruik en aanvullende diensten die niet van tevoren zijn verleend, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald. Tenzij anders aangegeven, worden alle betalingen ter plaatse uitsluitend contant gedaan.

  Elke wijziging van het contract moet het onderwerp zijn van een schriftelijk verzoek van de klant en zal alleen worden gevalideerd met een schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 3. Annuleringen

  Annuleringen moeten schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar worden gemeld.

  Ze geven aanleiding tot de volgende facturatie:

  • Annulering meer dan 3 dagen voor aankomstdatum: de betaalde aanbetaling blijft bij de eigenaar.
  • Annulering van verblijf 3 dagen voor de geplande aankomst: annuleringsvergoeding gelijk aan 50% van het geboekte verblijf.
  • Annulering minder dan drie dagen voor aankomst en no-show: compensatie voor late annulering van 100% van het bedrag van de gereserveerde diensten, gedurende de gehele duur van het verblijf.
 4. Aankomst, vertrek en verblijfsduur

  Tenzij vooraf overeengekomen met de eigenaar, is de aankomst gepland tussen 17.00 uur en 19.00 uur, de kamers moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur verlaten zijn. Als de klant niet is verschenen binnen een uur van de dag en het geplande tijdstip van aanvang van het verblijf, wordt de reservering ongeldig en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken.In dit geval blijft de aanbetaling bij de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het bedrag van de vergoeding voor late annulering te claimen (zie punt 3).

  In geval van vroegtijdige aankomst of laat vertrek dat niet vooraf schriftelijk met de eigenaar is overeengekomen, kan een extra nacht worden aangevraagd.

  De klant die een reservering van een eigenaar voor een bepaalde periode aanneemt, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na de voorziene periode in het pand te blijven. Toewijzing of onderverhuur is verboden.

 5. Gebruik en bezetting van het pand

  Een pension mag niet worden beschouwd als een "gîte met diensten" waarin de mate van onafhankelijkheid en autonomie totaal zou zijn. De eigenaar heet u welkom in zijn huis, deelt zijn tijd, zorgt voor uw comfort en ontspanning, in een vriendelijke geest en wederzijds respect.

  De klant moet het rustige karakter van het pand respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met hun bestemming. Hij houdt rekening met de gemoedsrust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de regels van de plaats respecteren.

  De klant wordt uitgenodigd om niet op zijn kamer te eten om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en sfeer van de accommodatie kunnen beïnvloeden.

  Picknicken en het nuttigen van persoonlijke dranken is niet toegestaan.

  Bij consumptie van niet door de eigenaar verstrekte dranken zal een kurkgeld worden geïnd.

  Dieren zijn niet toegestaan.

  Rookvrij huis.

 6. Persoonlijke gegevens

  De site www.gaussignac.be wordt vrij geraadpleegd zonder dat de gebruiker zijn identiteit of enige informatie over hem hoeft te onthullen.

  Het verzamelen van persoonlijke informatie en de verwerking ervan, indien voorzien in bepaalde delen van de site, wordt echter uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 en de wijzigende teksten.

  In overeenstemming met de bovengenoemde wettelijke bepalingen heeft de klant het recht op toegang, update, correctie of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, opgeslagen door "Gaussignac" door te schrijven naar: Gaussignac, rue de l'Eglise 37 - B-6870 Hatrival of een e-mail te sturen naar info@gaussignac.be.

 7. Procesvoering

  Elk geschil dat niet in der minne kon worden geregeld en dat betrekking had op de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de gereserveerde dienst, zal worden onderworpen aan de waardering van de rechtbank van Neufchâteau.

Het origineel van deze algemene voorwaarden is in het Frans.

Privacy

Verzameling van persoonsgegevens

Gegevens worden verzameld voor het enige doel en gebruik van Gaussignac en worden niet doorgegeven aan derden.

De verzamelde informatie is bedoeld om te reageren op uw verzoeken en / of om uw e-mailadres te registreren voor toekomstige communicatie (bijv. nieuwsbrief). Deze gegevens worden bewaard in onze databases tot uw intrekking. In geval van intrekking worden ze direct verwijderd.

U profiteert van een recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid (elektronische kopie), verwijdering hiervan of een beperking van de verwerking.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar info@gaussignac.be of schriftelijk naar het adres van Gaussignac, rue de l'Eglise 37, 6870 Hatrival (België)

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Voor het Groothertogdom Luxemburg:

CNDP - Nationale Commissie voor gegevensbescherming
cnpd.public.lu

Voor België:

OPC - Privacycommissie
www.privacycommission.be

Voor Frankrijk:

CNIL - Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden
www.cnil.fr

Voor Europa:

Informatieportaal
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_nl

Het origineel van deze juridische informatie is in het Frans.

Gaussignac

Michel et Françoise Goosse
Rue de l'Eglise 37 - B-6870 Hatrival
Tel. : +32 61 41 29 57
GSM : +32 475 77 02 38
info@gaussignac.be